એક સ્થળ માટે મને મારા વિચારો શેર કરવા માટે સ્થાનો પર હું આવી કર્યું, વસ્તુઓ હું ખરીદી કરી છે અને બીજું ગમે પોપ્સ મારા મન માં છે.

છોડી મફત લાગે રચનાત્મક અથવા ઉપયોગી ટિપ્પણીઓ. કંઈપણ છે કે અસંસ્કારી, સ્પામ, અથવા હુમલો બીજા કોઈને કોઈ કારણ માટે દૂર કરવામાં આવશે. સલામત મુસાફરી, યોશિયાના વીયર આ માત્ર મારા અભિપ્રાય પર કેટલાક સારી રીતે પૂરી કરવા માટે સારી. દો મને ખબર ટિપ્પણીઓ હોય, તો તમે વધુ સૂચનો અથવા જ્યાં તમે મળ્યા તમારા ખાસ કોઈને.

જોવા માટે આભાર

About