છોકરીઓ પ્રેમ સેક્સ ગુલામો- મૃત્યુ પામે છે

અમે બેઠક ખાન પર એક મહિલા સેન્ટર હૈદરાબાદ. તેઓ કહે છે તે એની. તે ખબર નથી ચોક્કસ તારીખ તેના જન્મ. તેના ચહેરા પ્રતિબિંબિત કરે છે કરૂણાંતિકા તેના જીવન: વર્ષની ઉંમરે અગિયાર, કારણ કે તેના માતા-પિતા વેચી તેના છો, તે માટે કરવામાં આવી છે. યુરો:»હું ન હતી માટે પૂછવામાં. મારા સંબંધીઓ મળ્યા અને લગ્ન કરવાનો નિર્ણય લીધો મને એક વર્ષ જૂના માણસ માંથી ઓમાન. તેમણે તે કહે છે તેઓ માત્ર મને લીધો પર મારા લગ્ન દિવસ. જ્યારે હું હતો એક વર્ષ જૂના માણસ માંથી ઓમાન, હું માત્ર બુમરાણ. હું વિરોધ હતું કે હું પણ યુવાન માટે છે કે. બાળ લગ્ન પ્રતિબંધ…